Close

Vi leverer nemme løsninger baseret på software fra vore partnere

Dokumenthåndtering / ESDH

Vi er M-Files Gold Partners. M-Files er et anerkendt EIM system, der gørdet nemt at gemme, finde og søge efter dokumenter og anden information ivirksomheden.

M-FIles
Proces visualisering

Vi er Premium Resellersaf TIBCO Nimbus. Med TIBCO Nimbus får man dokumenteret sineforretningsprocesser og sikrer, at medarbejderne forstår opgaverne i sin rolle.

Nimbus
Low-code business applications

Opret nemme web apps tildin virksomhed, der automatiserer processer og muliggør socialt samarbejde.

Intrexx

Gør det nemmere for den enkelte at udføre sit arbejde

Solution Management leverer softwareløsninger, der gør det nemmere for den enkelte medarbejder at få succes ved atgøre det så enkelt som muligt at:

 • Forstå sin egen rolle set i sammenhæng medandreroller
 • Få adgang til information og  dokumenter hurtigt
 • Samarbejde bedst muligt med kolleger 


Softwareløsninger anerkendt af Gartner og Forrester

Vi leverersoftwareløsningerne M-Files (dokumenthåndtering og workflow), TIBCO Nimbus (dokumentation afforretningsprocesser) samt Intrexx (low-code portalløsningerog workflow). Allevore softwareprodukter er anerkendte af de ledende analysefirmaer Gartner og Forrester.

Vi er baseret iKøbenhavn, men arbejder i hele Danmark og på tværs af Norden. Vi er certificerede partnere med vore leverandører, og har stor erfaringmed at hjælpe såvel store som mellemstore og små virksomheder.

Kvalitet og Compliance

Vi har særlig erfaring med at arbejdemedkvalitet og compliance. Således har vi hjulpet virksomheder med atdokumenterevisuelle forretningsprocesser til understøtning af ISO-Certificering. Ligeledeshar vi implementeret dokumenthåndteringssystemer isammenhæng med de visuelleforretningsprocesser. Herudover har vi udvikletworkflow- og portalløsninger tilvaretagelse af opgaver omkring kvalitetssystemerne, herunder Hændelser, Afvigelser (CAPA), Change Requests osv.

Løsninger

Vi assisterer vorekunder med at anvendesoftwareløsningerne til at støtte deres virksomhed indenfor en rækkeprocesområder:

 • Sagsstyring (ESDH)
 • Kvalitetsstyring (QMS) og compliance
 • CRM
 • Projektstyring
 • Kontraktstyring
 • HR
 • Månedsafslutning
 • Leverandør fakturaer
 • Indscanning
 • Intranet
 • Extranet

mautic is open source marketing automation